Digitalizacija arhivske građe: razdoblje od 1868. do 1963. godine
Arhivska građa: iz arhive Gradskog kazališta "Zorin dom" Karlovac
Digitalizacija arhivske građe: ITG digitalni tisak, Dalmatinska 12, Zagreb, Tomislav Goršić
Stručni suradnik: Branka Slišurić
Izrada web stranice: Marko Tropčić, 2019. godina
Koordinatori: Branka Volmut i Goran Glavač
Projekt digitalizacije financiran je sredstvima Ministarstva kulture RH